Καθημερινά 07:30 - 20:00 (Τετάρτη ανοιχτά έως τις 19:00) - Σάββατο 08:00 - 12:00

Επικοινωνία - Ραντεβού