Διάγνωση Προστατίτιδας

Η προστατίτιδα, είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη φλεγμονή του προστάτη. Ταλαιπωρεί πολλούς άνδρες όλων των ηλικιών.
Είναι η πιο συχνή ουρολογική πάθηση σε άνδρες κάτω των 50 ετών και η τρίτη πιο συχνή ουρολογική πάθηση σε άνδρες άνω των 50 ετών.

Διάγνωση προστατίτιδας με μέθοδο Meares-Stamey 
• Καλλιέργεια ουρηθρικού εκκρίματος  και αντιβιόγραμμα
• Καλλιέργεια ούρων έναρξης ούρησης  και αντιβιόγραμμα
• Καλλιέργεια ούρων μέσης ούρησης  και αντιβιόγραμμα
• Καλλιέργεια προστατικού υγρού – μαλαξη (*)
• Καλλιέργεια ούρων μετά από μάλαξη (*)  και αντιβιόγραμμα
• Χλαμύδια, Mycoplasma hominis,  Ureaplasma urealyticum ουρηθρικού εκκρίματος
• Χλαμύδια, Mycoplasma hominis,  Ureaplasma urealyticum προστατικού υγρού
(*) Η μάλαξη προστάτη γίνεται από ουρολόγο.