Γρήγορο test για την ανίχνευση Λεγιονέλλας & Πνευμονιοκκοκικής πνευμονίας στα ούρα

Ο πνευμονιόκοκκος είναι το κυριότερο αίτιο πνευμονίας και βρογχοπνευμονίας (το συχνότερο σε εξωνοσοκομειακούς αρρώστους). Η πνευμονία εμφανίζεται κυρίως σε βρέφη, μικρά παιδιά και ενήλικα άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα. Τα συμπτώματα είναι πυρετός με ρίγος, έντονος παραγωγικός βήχας, πόνος στα πλευρά, ενώ στην κλινική εξέταση και ακρόαση από το γιατρό, εντοπίζονται και άλλα ευρήματα.

Η πνεμονιοκοκκική πνευμονία αποτελεί συχνά μια ιδιαίτερα βαριά λοίμωξη, η αντιμετώπιση της οποίας προϋποθέτει έγκαιρα και ακριβή εργαστηριακά αποτελέσματα, καθώς και την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

Οι κλασσικές μικροβιολογικές μέθοδοι δεν ανταποκρίνονται πάντα σ’ αυτές τις προϋποθέσεις, δεδομένου ότι η διεξαγωγή τους απαιτεί σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος αναπτύχθηκαν συμπληρωματικά διάφορες εναλλακτικές μέθοδοι, οι οποίες στοχεύουν στην ανίχνευση του αντιγόνου του πνευμονιοκόκκου στα ούρα.

Το test αυτό μας δίνει επιπρόσθετα τη δυνατότητα την ίδια στιγμή και στο ίδιο δείγμα ούρων, να ανιχνεύσουμε και το αντιγόνο της λεγιονέλλας (υπεύθυνη για τη νόσο των λεγεωνάριων). Δεδομένου ότι η νόσος των λεγεωνάριων απαιτεί συχνά νοσηλεία και έχει σημαντικό ποσοστό θνησιμότητας, είναι σημαντικό να διαγνωστεί γρήγορα και να ξεκινήσει η κατάλληλη θεραπεία.