Προληπτικός έλεγχος & έλεγχος αθλητών

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο Περιοδικός Προληπτικός Έλεγχος (το κοινώς αποκαλούμενο “check up”) αποτελεί μέσο προσέγγισης νοσημάτων που λαμβάνουν επιδημικό χαρακτήρα στο Δυτικό κόσμο, όπως καρδιοπάθειες, διαβήτης, νεοπλασίες και άλλα, ώστε να διαγνωσθούν έγκαιρα και να αντιμετωπισθούν πριν τη δημιουργία μη αναστρέψιμων επιπλοκών. Επικεντρώνεται στην προσυμπτωματική διάγνωση ενηλίκων, ώστε να προσδιοριστούν νοσήματα και παθολογικές καταστάσεις, που κατά κανόνα δεν προκαλούν συμπτώματα. Πρόκειται για μια στοιχειώδη υποχρέωση του ατόμου απέναντι στον εαυτό του και στους ανθρώπους του περιβάλλοντός του καθώς η πρόληψη έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα για την υγεία, την ευεξία και τη μακροζωΐα.

ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 • γενική αίματος (CBC) • αιμοπετάλια (PLTs) • μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV) • ΤΚΕ • γλυκόζη νηστείας • ουρία • ουρικό οξύ • ολική χοληστερόλη (TC) • τριγλυκερίδια (TGs) • HDL-C • LDL-C • VLDL-C • SGOT (AST) • SGPT (ALT) • γGT • αλκαλική φωσφατάση (ALP) • κρεατινίνη • ολικές πρωτεΐνες • αλβουμίνη • σφαιρίνες • χολερυθρίνη • CPK • LDH • κάλιο (Κ+) • νάτριο (Na+)
 • ολικό ασβέστιο (Ca) • φώσφορος (P) • μαγνήσιο (MG) • σίδηρος (Fe) • CRP ποσοτικό • TSH • φερριτίνη • Β12 • γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c) • ηλεκτροφόρηση πρωτεινών • ινσουλίνη • γενική ούρων • HOMA-IR, δείκτης αντίστασης στην ινσουλίνη • eGFR,  ρυθμός σπειραματικής  διήθησης • eAG μέση εκτιμώμενη γλυκόζη νηστείας • ΑΑR αναλογία AST/ALT • non HDL-C • αθηρωματικοί δείκτες  I. TC/HDL-C  II. HDL-C/ LDL-C, III. TG/HDL-C

 Ο έλεγχος περιλαμβάνει μικροσκοπική εξέταση περιφερικού αίματος και ιατρική αξιολόγηση των εξετάσεων.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ

 • γενική αίματος (CBC) • αιμοπετάλια (PLTs) • μέσος όγκος αιμοπεταλίων(MPV) • γλυκόζη νηστείας • ολική χοληστερόλη (TC) • HDL-C • σίδηρος (Fe)
 • SGOT (AST) • SGPT (ALT) • γενική ούρων • AAR αναλογία AST/ALT • non HDL-C • αθηρωματικός δείκτης TC/HDL-C

Ο έλεγχος περιλαμβάνει μικροσκοπική εξέταση περιφερικού αίματος και ιατρική αξιολόγηση των εξετάσεων.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 • γενική αίματος (CBC) • αιμοπετάλια (PLTs) • μέσος όγκος αιμοπεταλίων(MPV) • γλυκόζη νηστείας • ουρία • ουρικό οξύ • ολική χοληστερόλη (TC) • τριγλυκερίδια (TGs) • HDL-C • LDL-C • VLDL-C
 • SGOT (AST) • SGPT (ALT) • γGT • κρεατινίνη • γενική ούρων • eGFR, ρυθμός σπειραματικής διήθησης • AAR αναλογία AST/ALT • non HDL-C • αθηρωματικοί δείκτες Ι. TC/HDL-C  II. HDL-C/ LDL-C  III. TG/HDL-C

Ο έλεγχος περιλαμβάνει μικροσκοπική εξέταση περιφερικού αίματος και ιατρική αξιολόγηση των εξετάσεων.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Η μεγάλη συχνότητα ανίχνευσης παθολογικών ευρημάτων κατά τις ιατρικές εξετάσεις των αθλητών καθιστά απαραίτητο τον προληπτικό ιατρικό έλεγχο σε όλους τους αθλητές, ανεξαρτήτως ηλικίας, για την αποφυγή δυσάρεστων επιπλοκών κατά την άθληση. Καθήκον του προπονητή, του γυμναστή και των υπολοίπων

 μελών της αθλητικής κοινότητας (αθλητικοί παράγοντες, αθλητές, γονείς αλλά και αρμόδιοι φορείς) θα πρέπει να αποτελεί η ευαισθητοποίηση για την υποχρεωτική διενέργεια προληπτικού προαγωνιστικού ελέγχου.

ΑΘΛΗΤΙΚΟ CHECK-UP 1

 • γενική αίματος (CBC) • αιμοπετάλια (PLTs) • γλυκόζη νηστείας • σίδηρος (Fe) • κρεατινίνη
 • ολική χοληστερόλη (TC) • SGOT (AST) • SGPT (ALT) • CPK

ΑΘΛΗΤΙΚΟ CHECK-UP 2

 • γενική αίματος (CBC) • αιμοπετάλια (PLTs) • γλυκόζη νηστείας • ουρία • κρεατινίνη • γGΤ • CPK • ολική χοληστερόλη (TC)
 • τριγλυκερίδια (TGs) • HDL-C • LDL-C • σίδηρος (Fe) • φερριτίνη • Β12 • κάλιο (Κ+) • νάτριο (Na+) • TSH 78 € » Έλεγχος ομάδας άνω των 10 ατόμων με 68 € το άτομο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΟΥΣΙΩΝ (σε ούρα)

 • αμφεταμίνες • κοκαΐνη • κανναβινοειδή • βαρβιτουρικά • οπιούχα (ηρωίνη, κωδεΐνη, μορφίνη)
 • αιθανόλη (αλκοόλ) • βενζοδιαζεπίνες

Αξιολόγηση αποδεκτού ή μη δείγματος με κρεατινίνη και ειδικό βάρος