ΜΕΤΑ COVID-19 Εργαστηριακός έλεγχος

Πραγματοποιήστε όλες τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις, με μία αιμοληψία, για την ερμηνεία της ΜΕΤΑ COVID-19 κατάστασης.

Σχεδόν όλοι γνωρίζουμε σήμερα, ότι η αποκατάσταση της υγείας όσων νόσησαν από COVID-19 μπορεί να διαρκέσει αρκετό διάστημα. Επιπλέον αρκετοί ασθενείς, μετά την ανάρρωσή τους από τη λοίμωξη, μπορεί να συνεχίζουν να εμφανίζουν ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων όπως κόπωση, δύσπνοια ή γενικότερη δυσφορία.

Με τον έλεγχο αυτό δίνεται η δυνατότητα στον ασθενή, ακολουθώντας την αγωγή που του συστήνει ο ιατρός του, να αναρρώσει πλήρως, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά για τον αποκλεισμό άλλων ανεπιθύμητων συνεπειών για την υγεία του.

Με μία μόνο αιμοληψία  πραγματοποιείται ο παρακάτω έλεγχος σε άτομα που βρίσκονται στη φάση ανάρρωσης:

Γενική εξέταση αίματος (αιμοδιάγραμμα με τύπο λευκοκυττάρων, αιμοπετάλια)

  • ΤΚΕ
  • Πλήρης βιοχημικός έλεγχος αίματος, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρολυτών (Κ, Νa), γλυκόζη ορού (GLU), ουρίας, ουρικό οξύ και κρεατινίνης ορού (Cr), δεικτών ηπατικής λειτουργίας (AST/SGOT, ALT/SGPT, γ-GT), λιπιδαιμικού προφίλ (TC, HDL-C, LDL-C, TGs), CPK, λευκωματίνης ορού, CRP
  • Έλεγχος θυρεοειδούς (TSH, FT3, FT4, anti-TPO, anti-Tg) σε άτομα με ανεξήγητη κόπωση ή αδυναμία.
  • D-Dimers σε ασθενείς με ανεξήγητη επίμονη ή νέα δύσπνοια ή σε οποιονδήποτε ασθενή στον οποίο υπάρχει ανησυχία για θρομβοεμβολική νόσο.
  • Νατριουρητικό πεπτίδιο (BNP) και Τροπονίνη σε ασθενείς των οποίων η πορεία επιπλέκεται από καρδιακή ανεπάρκεια ή μυοκαρδίτιδα ή σε ασθενείς με πιθανά καρδιακά συμπτώματα από κρυφή μυοκαρδίτιδα (π.χ. δύσπνοια, δυσφορία στο στήθος, οίδημα).