Μικρά Πακέτα Εξετάσεων

Βασικός Βιοχημικός Έλεγχος Βασικός έλεγχος αναιμίας
10 € 10 €
 • ΣΑΚΧΑΡΟ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • ΣΙΔΗΡΟΣ
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
Πλήρης έλεγχος σιδηροπενικής αναιμίας
Βασικός Έλεγχος Θυροειδούς 20 €
20 €
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • TSH
 • ΣΙΔΗΡΟΣ
 • T4
 • ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
Πλήρης έλεγχος Θυροειδούς Βασικός έλεγχος ηπατικής λειτουργίας
39 € 19 €
 • TSH
 • ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΕΣ
 • T4
 • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
 • Υπέρηχος Θυροειδούς
 • Γgt
MINI CHECK UP Βασικός έλεγχος λιπιδίων
13 € 17 €
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΠΛΑΚΑΚΙ)
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • ΣΑΚΧΑΡΟ
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 • ΟΥΡΙΚΟ
 • HDL
 • LDL
Βασικός έλεγχος νεφρών
16 € Βασικός έλεγχος προστάτη
 • ΟΥΡΙΑ
15 €
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
 • PSA
 • Κ
 • Na

 

Οι παραπάνω εξετάσεις γίνονται όλες και ΧΩΡΙΣ ραντεβού 

Παράδοση Αποτελεσμάτων

Η παράδοση των αποτελεσμάτων στο ιατρείο μας γίνεται αποκλειστικά από τον ίδιο τον ιατρό