Έλεγχος Σεξουαλικώς μεταδιδόμενων Νοσημάτων

 

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται ασθένειες ή μολύνσεις οι οποίες μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της ανθρώπινης σεξουαλικής συμπεριφοράς. Ορισμένα από τα ΣΜΝ μεταδίδονται σε περίοδο που ο ασθενής δεν εμφανίζει συμπτώματα παρά τη μόλυνσή του. Επίσης, όταν κάποιος γνωρίζει ότι έχει ΣΜΝ είναι πιθανό να μην το αναφέρει στον/στην σύντροφό του. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εργαστηριακός έλεγχος κρίνεται αναγκαίος.

 

Νέα Εξέταση για την ανίχνευση 13 Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων παθογόνων (STIs)

H εξέταση εκτελείται με τη μέθοδο της ανάλυσης καμπύλης τήξης στο σύστημα της Real-time PCR και την χρήση των CE IVD αντιδραστηρίων  και προορίζεται για χρήση στη συμπτωματική ή μη διάγνωση ασθενών με λοίμωξη από τα παρακάτω 13 σεξουαλικώς μεταδιδόμενα παθογόνα:

 

 • Chlamydia trachomatis
 • Ureaplasma parvum  
 • Trichomonas vaginalis
 • Mycoplasma genitalium
 • Mycoplasma hominis
 • Neisseria gonorrhoeae
 • Ureaplasma urealyticum
 • Haemophilus ducreyi
 • Gardnerella vaginalis
 • Candida albicans
 • Treponema pallidum
 • Herpes virus type I
 • Herpes virus type II

Είδος & ποσότητα δείγματος: 

 ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Βαθύ κολπικό επίχρισμα (βαμβακοφόρος στυλεός σε φυσιολογικό ορό) ή Ούρα (10 mL, συλλογή ούρων πρώτου ρεύματος χωρίς να έχει προηγηθεί πλύσιμο των έξω γεννητικών οργάνων)

 ΑΝΔΡΕΣ: Ουρηθρικό επίχρισμα (βαμβακοφόρος στυλεός σε φυσιολογικό ορό) ή Ούρα (10 mL, συλλογή ούρων πρώτου ρεύματος χωρίς να έχει προηγηθεί πλύσιμο των γεννητικών οργάνων).

Επίσης στο εργαστήριο πραγματοποιούνται και οι ακόλουθες εξετάσεις :

Έλεγχος σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων
• Ηπατίτιδες B & C (HBsAg, HCV)
• Αντισώματα έρπητος HSV I&II IgM
• Ureaplasma urealyticum  (ουρηθρικό ή κολπικό)
• Mucoplasma hominis  (ουρηθρικό ή κολπικό)
• Χλαμύδια  (ουρηθρικό ή τραχηλικό)
• Σύφιλη: ολικά αντισώματα
• HIV 1 & 2

 

Υποτροπιάζουσες Μυκητιάσεις
• καλλιέργεια για μύκητες
• test ευαισθησίας σε αντιμυκητιασικά σκευάσματα

 

Μοριακός έλεγχος HPV
• Human Papiloma Virus (HPV)-DNA ανίχνευση
• τυποποίηση HPV