Έλεγχος Σεξουαλικώς μεταδιδόμενων Νοσημάτων

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται ασθένειες ή μολύνσεις οι οποίες μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της ανθρώπινης σεξουαλικής συμπεριφοράς. Ορισμένα από τα ΣΜΝ μεταδίδονται σε περίοδο που ο ασθενής δεν εμφανίζει συμπτώματα παρά τη μόλυνσή του. Επίσης, όταν κάποιος γνωρίζει ότι έχει ΣΜΝ είναι πιθανό να μην το αναφέρει στον/στην σύντροφό του. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εργαστηριακός έλεγχος κρίνεται αναγκαίος.

Έλεγχος σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων
• Ηπατίτιδες B & C (HBsAg, HCV)
• Αντισώματα έρπητος HSV I&II IgM
• Ureaplasma urealyticum  (ουρηθρικό ή κολπικό)
• Mucoplasma hominis  (ουρηθρικό ή κολπικό)
• Χλαμύδια  (ουρηθρικό ή τραχηλικό)
• Σύφιλη: ολικά αντισώματα
• HIV 1 & 2

 

Υποτροπιάζουσες Μυκητιάσεις
• καλλιέργεια για μύκητες
• test ευαισθησίας σε αντιμυκητιασικά σκευάσματα

 

Μοριακός έλεγχος HPV
• Human Papiloma Virus (HPV)-DNA ανίχνευση
• τυποποίηση HPV