Τεστ Παπανικολάου (ΠΑΠ)

  • Αποφύγετε τις κολπικές πλύσεις τρεις μέρες πριν από το τεστ Παπ.
  • Αποχή από τις σεξουαλικές επαφές τρείς μέρες πριν από το τεστ Παπ.
  • Μην χρησιμοποιείτε ταμπόν ή κολπικές κρέμες δύο μέρες πριν από το τεστ Παπ.
  • Αν έχετε χρησιμοποιήσει ενδοκολπικά φάρμακα (αλοιφές, υπόθετα), η εξέταση θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον μια εβδομάδα μετά το τέλος της θεραπείας.
  • Η εξέταση να γίνεται μετά την 10η μέρα του κύκλου σας.