Προγεννητικός Έλεγχος

Ο προγεννητικός έλεγχος κρίνεται απαραίτητος για την εξασφάλιση της υγείας του εμβρύου αλλά και της μητέρας. Για τον σκοπό αυτό, αλλά και για να έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξέλιξη της εγκυμοσύνης προτείνεται μία σειρά εξετάσεων.

 

 Προγεννητικός έλεγχος 
• γενική αίματος (CBC) • HbsAg
• αιμοπετάλια (PLTs) • HCV
• γενική ούρων • RPR
• ουρία • HIV 1 & 2
• κρεατινίνη • αντισώματα IgG & IgM ερυθράς
• σίδηρος (Fe) • αντισώματα IgG & IgM τοξοπλάσματος
• φερριτίνη • αντισώματα IgG & IgM κυτταρομεγαλοϊού
• γλυκόζη νηστείας • TSH
• ομάδα-Rhesus
• ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
• τεστ δρεπανώσεως
Ο έλεγχος περιλαμβάνει μικροσκοπική εξέταση περιφερικού αίματος και ιατρική αξιολόγηση των εξετάσεων.

 

+ Πλήρης καλλιέργεια κολπικού εκκρίματος αερόβια, αναερόβια, μικροσκοπική εξέταση για μύκητες, τριχομονάδες, neissseria gonorrhoeae, αντιβιόγραμμα, Mucoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, χλαμύδια.