Καρδιαγγειακές παθήσεις

 Ο έλεγχος των καρδιαγγειακών παθήσεων αναφέρεται κυρίως στην ανίχνευση παθολογικού προφίλ λιπιδίων και συνιστάται να ξεκινά από την παιδική ηλικία. Η αύξηση της ποσότητας των λιπιδίων στο αίμα υποδηλώνεται με τον όρο δυσλιπιδαιμία και αποτελεί έναν από τους προδιαθεσιακούς παράγοντες για την εμφάνιση του μεταβολικού συνδρόμου. Η δυσλιπιδαιμία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αλληλεπίδρασης περιβαλλοντικών (διατροφή) και κληρονομικών (θετικό οικογενειακό ιστορικό) παραγόντων και ελέγχεται με τα προτεινόμενα διαγνωστικά check up.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

  • γλυκόζη νηστείας • ουρικό οξύ • ολική χοληστερόλη (TC) • τριγλυκερίδια (TGs) • HDL-C • LDL-C • VLDL-C • non HDL-C • CRP ποσοτική
  • Lp(α) • ινσουλίνη • HOMA-IR, δείκτης αντίστασης στην ινσουλίνη • αθηρωματικοί δείκτες  Ι. TC/HDL-C  II. HDL-C/ LDL-C  III. TG/HDL-C

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑΣ

  • γλυκόζη νηστείας • ινσουλίνη • κρεατινίνη • ουρικό οξύ • ολική χοληστερόλη (TC) • τριγλυκερίδια (TGs) • HDL-C • LDL-C • VLDL-C • Apo A1 • Apo B
  • Lp(a) • TSH • CRP ποσοτική • ομοκυστεΐνη • HOMA-IR, δείκτης αντίστασης στην ινσουλίνη • αθηρωματικοί δείκτες  Ι. TC/HDL-C  II. HDL-C/ LDL-C  III. TG/HDL-C  IV. ApoB/ApoA1

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

  • ολική χοληστερόλη (TC) • τριγλυκερίδια (TGs) • HDL-C • LDL-C • VLDL-C • SGPT (ALT)
  • SGOT (AST) • CPK • non HDL-C • AAR αναλογία AST/ALT • αθηρωματικός δείκτης TC/HDL-C

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

  • γενική αίματος (CBC) • αιμοπετάλια (PLTs) • γενική ούρων • γλυκόζη νηστείας • κρεατινίνη • eGFR, ρυθμός σπειραματικής διήθησης • ολική χοληστερόλη (TC)
  • τριγλυκερίδια (TGs) • HDL-C • LDL-C • αθηρωματικός δείκτης TC/HDL-C • κάλιο (K+) • νάτριο (Na+) • μικροαλβουμίνη ούρων
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  Διάγνωση εμφράγματος μυοκαρδίου