Καλλιέργεια κοπράνων

Καλλιέργεια κοπράνων

Συλλέγονται κόπρανα σε αποστειρωμένο ποτηράκι της καλλιέργειας ούρων.

 Παρασιτολογική κοπράνων

Η εξέταση αυτή απαιτεί υδαρή κόπρανα.