Εκτίμηση του κινδύνου για καρκίνο των ωοθηκών

Η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου των ωοθηκών σε ασυμπτωματικό στάδιο είναι το ζητούμενο, καθώς μπορεί να ανεβάσει το ποσοστό της 5ετούς επιβίωσης κατά 94%.

Η δοκιμασία ΗΕ4 διαθέτει την υψηλότερη ευαισθησία για την ανίχνευση της νόσου στο στάδιο Ι.

Η συνδυαστική μέτρηση ΗΕ4 και CA-125 έχει ευαισθησία 76,4% και ειδικότητα 95% στην εκτίμηση κινδύνου για επιθηλιακό καρκίνο ωοθηκών σε προεμμηνοπαυσιακές και μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με πυελική μάζα (αλγόριθμος ROMA).

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  • ΗΕ4
  • Ca 125

Επί του παρόντος, λιγότερο από το 20% των περιπτώσεων διαγιγνώσκονται σε πρώιμο στάδιο, και το ποσοστό 5ετούς επιβίωσης  είναι 20% έως 30% όταν η διάγνωση γίνεται στο στάδιο III ή IV. Όταν όμως διαγνωσθεί στα αρχικά στάδια οι πιθανότητες για θεραπεία είναι 90 % έως 95%.

Το νέο εργαλείο διαστρωμάτωσης του κινδύνου CA125 + HE4 χρησιμοποιείται για τις γυναίκες που παρουσιάζουν πυελική μάζα.

Ο καρκίνος των ωοθηκών είναι η έκτη πιο συχνή γυναικολογική κακοήθεια που χαρακτηρίζεται από ένα ποσοστό επίπτωσης που αυξάνει με την ηλικία και σε μεταεμμηνοπαυσιακή κατάσταση.

Το αντιγόνο 125 (CA-125) είναι ο καθιερωμένος βιοδείκτης για την ανίχνευση υποτροπής και την παρακολούθηση της θεραπευτικής ανταπόκρισης. Επιπλέον, οι πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν τη μέτρησή του σε γυναίκες με συμπτώματα ή υψηλό κίνδυνο σε συνδυασμό με το υπερηχογράφημα πυέλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το CA-125 σταθερά εκφράζεται σε ορώδες και ενδομητριοειδές καρκίνο των ωοθηκών, ενώ οι όγκοι που ανιχνεύονται σε πρώιμο στάδιο είναι μη ορώδη καρκινώματα. Συνολικά, το CA-125 έχει χαμηλή διαγνωστική ειδικότητα. Στην πραγματικότητα, αυτή η γλυκοπρωτεΐνη είναι ευρέως κατανεμημένη επί της επιφανείας των κυττάρων μεσοθηλιακής προέλευσης σε διάφορες καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις.

Ο βιοδείκτης HE4 είναι αναμφίβολα  πιο ελπιδοφόρος. Η μέτρησή του βελτιώνει τη διαγνωστική ειδικότητα του CA-125, έχει ομολογία με κάποιους εκκρινόμενους αναστολείς πρωτεάσης της σερίνης και η έκφρασή του είναι χαμηλότερη σε φυσιολογικό ωοθηκικό ιστό, σε  καλοήθεις νόσους και σε όγκους με χαμηλή κακοήθεια.

Οι γυναίκες με γυναικολογικές παθήσεις και αυξημένες συγκεντρώσεις HE4 και CA-125 έχουν υψηλότερο κίνδυνο για κακοήθεια.

Ειδικότερα, ο κίνδυνος για καρκίνο των ωοθηκών είναι σημαντικά αυξημένος σε ασθενείς με HE4 θετικά αποτελέσματα.

ικανότητα HE4 να εντοπίσει OC σε πρώιμο στάδιο σε μετα-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες με πυελική μάζα.

ROMA ™ (Αλγόριθμος εκτίμησης κινδύνου για καρκίνο των ωοθηκών)

Risk of Ovarian Malignancy Algorithm (ROMA)